Koba Lodge Gambia

Following the eco path the Gambian way

The KaSan Company, een groep Nederlandse en Afrikaanse ondernemers, wilde een ecologisch wildpark opzetten in Gambia met als doel wilde dieren te herintroduceren, werkgelegenheid creëren voor de lokale bewoners en toeristen aantrekken. Om het plan goed uit te kunnen leggen aan de regering en investeerders, maakte ik
dit businessplan in de vorm van een beeldende brochure. Alle elementen van het wildpark en de lodges komen aan bod en worden helder uitgelegd aan de hand van schema’s, infographics en foto’s, zodat alle betrokkenen zich een goede voorstelling van het park kunnen maken.